toito architekti
toito architekti

Profil

TOITO architekti je bratislavský ateliér, ktorý založili i v roku 2010 architekti Tomáš Szőke, Ivan Príkopský a Katarína Príkopská.

Ateliér TOITO sa venuje najmä téme bývania, vytvára riešenia, v ktorých prehodnocuje realitu bývania a usiluje vytvoriť domov, ktorý reflektuje potreby a sny užívateľov. Tam, kde je tendencia k dizajnu, hľadáme architektúru. Bývanie mimo štandartný rámec plochy, rozpočtu, zaužívaných vztahov a predstáv je nosná téma ateliéru TOITO. 
TOITO je laureátom Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2013 v kategórii Interiér a viacnásobný nominant v kategóriách Interiér, Rodinný dom a Obnova a prestavba.

Súčasťou ateliéru boli a sú: Richard Kilo, Tomáš Kučera, Karol Volf, Veronika Vaňová.

toito spolu

Ocenenia

2018
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2018 v kategórii Rodinný dom – Dom P

2017
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2017 v kategórii Interiér – Byt S

2016
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2016 v kategórii Interiér – Byt G

2014
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2014 v kategórii Interiér – Byt M

2013
Laureát Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2013 v kategórii Interiér – Byt v Nitre (Kohút a Zuzana)
Nomimácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2013 v kategórii  Obnova a prestavba - DOM SAAL

example.jpg

média o TOITO

CE ZA AR 2018 - Dom P v kategórii Rodinné domy

CE ZA AR 2017 - Byt S v kategórii Interiér

CE ZA AR 2016 - Byt G v kategórii Interiér

CE ZA AR 2014 - Byt M v kategórii Interiér

MIES.SK - PORT-RE 01

Média