toito architekti
toito architekti

Profil

TOITO architekti je bratislavský ateliér, ktorý založili i v roku 2010 architekti Tomáš Szőke, Ivan Príkopský a Katarína Príkopská.

V súčasnosti ateliér pracuje na zadaniach najmä s malými, veľmi osobnými mierkami. Ateliér TOITO sa venuje najmä téme bývania, vytvára riešenia, v ktorých prehodnocuje realitu bývania a usiluje vytvoriť domov, ktorý reflektuje potreby a sny užívateľov. Tam, kde je tendencia k dizajnu, hľadáme architektúru. Bývanie mimo štandartný rámec plochy, rozpočtu, zaužívaných vztahov a predstáv je nosná téma ateliéru TOITO. 
TOITO je laureátom Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2013 v kategórii Interiér a viacnásobný nominant v kategóriách Interiér a Obnova a prestavba.

toito spolu

Ocenenia

2017
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2017 v kategórii Interiér – Byt S
2016
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2016 v kategórii Interiér – Byt G
2014
Nominácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2014 v kategórii Interiér – Byt M
2013
Laureát Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2013 v kategórii Interiér – Byt v Nitre (Kohút a Zuzana)
Nomimácia na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2013 v kategórii  Obnova a prestavba - DOM SAAL

example.jpg

Média

CE ZA AR 2017 - Byt S v kategórii Interiér

 

CE ZA AR 2016 - Byt G v kategórii Interiér

CE ZA AR 2014 - Byt M v kategórii Interiér

MIES.SK - PORT-RE 01