Dom V

Text čoskoro…

Kde / Bratislava
Ako / Dom vo svahu
Kedy / 2015-2017
Status / Realizácia
Foto / Katarína Príkopská

U_6292.jpg
U_6327.jpg
axo.jpg
podorysy.jpg
U_6160.jpg
U_6156.jpg
U_6135.jpg
U_6075.jpg
U_6107.jpg
U_6236.jpg
U_6232.jpg
U_6241.jpg