Byt K

Kde / Bratislava - Staré Mesto
Ako / Bývanie v bratislavskom Starom meste. Vyčistiť, otvoriť a znovu premyslieť dispozíciu, účelné využitie priestoru, odhalená stropná konštrukcia, surovosť vs. detail
Kedy / 2017-2018
Status / Realizácia
Foto / Katarína Príkopská

U_3662.jpg
U_3425.jpg
s1.jpg
U_3382.jpg
U_3471.jpg
U_3444.jpg
U_2095.jpg
S2.jpg
U_3600.jpg
podorys.jpg