Bory Home III

Bory Home III

Rezidenčný projekt ateliéru GutGut, Toito a Marko&Placmakers. Vstup do vyzvanej developerskej súťaže na návrh obytnej zóny tretej etapy výstavby v rámci rozsiahleho projektu novej štvrte v západnej časti územia Bory.

Priestorový koncept sa skladá z dvoch rozlične koncipovaných častí vnútornej a vonkajšej krajiny nad ktorou plávajú obytné bloky voľnej kompozície. Uvoľnením kompozície sme vytvorili množstvo scénických pohľadových kombinácii rôznej mierky. Obidve krajiny sú oddelené a zároveň prepojené priestorovou optickou membránou. Aktívny kontakt s objektami je koncentrovaný do vnútornej krajiny, kde parkovacie plochy sú v bezkonfliktnej zóne vnútorného obvodu. Vnútorný komunitný priestor je kontinuálny, hravý a mierne zvlneným charakterom tvarovo výrazný. Aktivity je možné obsahovo prispôsobovať a programovať, čím sa otvára možnosť celoročného zdieľaného využitia. Vonkajší krajinný priestor je charakterovo rozdielny a má verejnú funkciu kontinuálneho parku, ktorý po obvode prepája ale aj opticky izoluje nesúrodý kontext.

Súbor obytných blokov s bytovými domami využíva danosti mierne svahovitého pozemku. Urbanistická štruktúra je ľahko čitateľná. Rôznym výškovým osadením objektov a použitím dvoch typov bytových domov (štvorcový pôdorys a pravidelný obdĺžnikový pôdorys) s 5 až 6 nadzemnými podlažiami, ktoré sú osadené nad parkovaním, boli dosiahnuté zaujímavé priehľady z jednotlivých objektov, aj v rámci celého územia. Veľký dôraz je kladený na riešenie nespevnených plôch. Ku každému objektu je navrhnutý prislúchajúci počet parkovacích miest, časť parkovacích miest je navrhnutá pod jednotlivými obytnými blokmi, ostatné sú umiestnené na teréne. Spevnené parkovacie plochy sú čiastočne prestrešené konštrukciou s porastom.

Navrhované obytné domy v rámci zóny Bory home sa nachádzajú v exponovanej polohe voči objektom občianskej vybavenosti v zóne Bory Retail zone. Sú konfrontované  s odlišnou mierkou a vizuálnou kvalitou. Narábanie s krajinou a jej elementami sa tak pre nás stáva kľúčovým. Zámerom návrhu je podporiť v území rastlú schopnosť krajiny, ktorú chceme do územia, presnejšie do jeho voľných a prázdnych miest pustiť. Riešenie je postavené na založení inkluzívnych dvorov a dažďových záhrad po ich obvode.

Geometria budov vytvára podmienky na správne preslnenie a presvetlenie bytov. Pri tvorbe konceptu sme sa snažili v maximálnej miere využívať optimálnu orientáciu na svetové strany pre bývanie. Preto je väčšina obytných objektov orientovaná na východ/západ. To nám umožňuje vytvoriť jednostranne orientované byty. Jednotlivé bytové domy sú umiestnené na podnožiach, ktoré prekrývajú jedno podlažie nadzemných parkovísk.

Kde / Bratislava
Ako / Rezidenčný projekt ateliérov GutGut, Toito, Marko&Placemakers a Labak. Vstup do vyzvanej developerskej súťaže na návrh obytnej zóny v novovnzikajúcej lokalite Bory Home
Kedy / 2017
Status / Vyzvaná súťaž
Kto / Števo Polakovič, Lukáš Kordík, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke, Igor Marko, Michal Marcinov

2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
bory 000.jpg
bory 001.jpg
bory 005.jpg