Južné mesto - zóna A3

Južné mesto - zóna A3

Rezidenčný projekt ateliéru GutGut, Toito a Marko&Placemakers. Vstup do vyzvanej developerskej súťaže na návrh obytnej zóny na južnej hranici Petržalky.

Štúdie obytného komplexu - Návrh rieši niekoľko výziev súčasne. V prvom rade prepája rozdielne prostredia a zároveň vytvára samostatne fungujúci rezidenčný súbor. Obytný priestor chápeme ako integrovaný organizmus, ktorého hlavnou pridanou hodnotou je veľkoryso riešený verejný priestor, ktorý nie je v tomto prípade priestorovou výplňou, ale priestor vytvárajúci novú charakterovou identitu a budúcu značku lokality. Maximalizovanie tejto hodnoty bývania determinovalo kompozičné zahustenie zástavby do troch rozdielne tvarovaných a otvorených obytných súborov.

Každý zo súborov obsahuje dve výškové vežové budovy, ktoré umožňujú kombinovanú skladbu bytov a nerušené panoramatické výhľady. Pohľadová diverzita okolitej štruktúry je v tomto prípade zaujímavým kvalitatívnym faktorom. Navrhované vežové riešenie v lokalite a bývanie tejto typológie je v blízkom vizuálnom a fyzickom kontakte s rôznorodým pôvodným a novovznikajúcim rezidenčným prostredím a zároveň bude súčasťou extravilánu, otvorenej scénickej prírodnej štruktúry veľkej mierky. V kombinácii týchto urbanistických faktorov je riešenie kontextuálne a zároveň formou individualistické a obsahom autonómne. Minimalistická a výrazná kompozícia budov je vyvážená plávajúcou parkovou krajinou.

Centrálnym motívom parku je organicky tvarovaná podnož stredového súboru vo forme dramatickej topologickej vlny, ktorá je novou krajinárskou dominantou. V prevažne rovinatej lokalite je výrazným a identifikačným elementom. Riešenie zároveň absorbuje veľký objem garáže, čím umožňuje centrálnu priechodnosť lokalitou a prepája aktívne priestory zvyšných dvoch obytných súborov.

Tieto priestory tvoria charakterové mikro-námestia v priestorovom predĺžení s multifunkčnými vnútroblokmi. Námestia sú lineárne a sekvenčne prepojené rôznorodými priestormi ‘izbami’ aktívnej a pasívnej rekreácie. Verejný priestor je komponovaný organicky a ponúka viaceré funkčné kombinácie. Tieto funkcie môžu byť posilnené pavilónovou architektúrou malej mierky. Veľkorysá parková krajina inkluzívneho charakteru je doplnená intímnymi komunitnými a privátnymi priestormi a je prirodzeným predĺžením moderného obytného priestoru, ktorý má spoločenský a komunitný charakter. Návrh exteriéru ju postavený tak, aby prirodzene rozvíjal celosezónne aktivity, a aby sa časom mohol rozvíjať a adaptovať podľa potrieb užívateľov.

Kde / Bratislava
Ako / Rezidenčný projekt ateliérov GutGut, Toito a Marko&Placemakers. Vstup do vyzvanej developerskej súťaže na návrh obytnej zóny na južnej hranici Petržalky.
Kedy / 2017
Status / Vyzvaná súťaž
Kto / Števo Polakovič, Lukáš Kordík, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke, Igor Marko

7.jpg
6.jpg
5.jpg
jm 000.jpg
jm 002.jpg
jm 001.jpg
jm 003.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg