Kúpalisko Nitra

Kúpalisko Nitra

Sihoť – kúpalisko v parku. Ako navrhnúť celoročné kúpalisko v parku tak, aby sa stalo jeho prirodzenou súčasťou? Je monofunkcia kúpaliska odpoveďou na súčasný životný štýl? Bude vedieť areál reagovať na zmeny? Kúpalisko v parku - chceme aby park zrástol s kúpaliskom, preto dom v strede ponecháva dostatok priestoru na plynulý prechod medzi parkom a kúpaliskom. Kolonáda ako prepajajúci prvok prechádzkový okruh. Priame napojenie cyklocesty a nábrežia rieky. Drevené móla nad zemou poskytujú potrebný tieň a útočisko pred slnkom. Kryté kúpalisko - vie mať kúpalisko viac priestorových vrstiev.Odmietame lapidárnu schému zázemia a jednopriestorovej bazénovej haly (priestorová monokultúra), navrhujeme mikrourbanizmus s bazénami – vytvára rozdielne priestorové vzťahy, násobí priehľady, vytvára zákutia a rôzne stupne intimity. Zelená lúka na streche - letný tábor/stanovanie, športoviská, nuda pláž? Skelet – univerzálny rámec, lacný flexibilný a konvenčný. Kolonáda – rozširuje plochy kaviarní v lete a poskytuje tieň, zjemňuje merítko domu

Kde / Nitra
Ako / Nový urbanizmus a archtitektúra verejného kúpaliska
Kedy / 2016
Status / Verejná anonymná súťaž
Kto / Maroš Fečík, Filip Kandravý, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

kupko 20.JPG
kupko 21.JPG
KUPKO-2 copy.jpg
KUPKO-14 copy.jpg
KUPKO-13.jpg
KUPKO-6.jpg
KUPKO-12.jpg
KUPKO-15.jpg
KUPKO-10.jpg