Mestský úrad Leopoldov

Mestský úrad Leopoldov

Súťažný návrh na budovu mestského úradu v Leopoldove od Plusminus architects  a Toito.

Program rozdeľujeme medzi súbor stavieb s vlastným mikrourbanizmom. Objemová skladba je vhodne hierarchizovaná objektom samotného úradu. Navrhovaný bonus – spolkový dom – zintenzívňuje kvalitu verejných mikropriestorov súboru, obohacuje jeho náplň.

Kde / Leopoldov
Ako / Nový mikrourbanizmus budov s kvalitnými mikropriestormi
Kedy / 2014
Status / Verejná anonymná súťaž
Kto / Maroš Fečík, Filip Kandravý, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
 

l004.jpg
l002.jpg
l003.jpg
l005.jpg
l006.jpg