Byt G

Byt G je našou prítomnou odpoveďou pre dve skupiny. Otázku sme položili my.

Pre klienta.
Samozrejmosťou je splnenie zadania. Byt slúži aktívnej rodine s troma, čoskoro štyrmi členmi. Šport je všadeprítomný. Pohyb v čase sa odráža v striedmom stavebnom interiéry bez tendencií a v kvalite použitých materiálov. Riešenie využíva danosti. Byt sa zmenil z izbovitého na voľnejší a preplávajúci. Výhľad na bratislavské Staré mesto a južné slnko sa rozšíril na tri okná z jedného priestoru, je znásobený zrkadlom. Byt G chce byť stavbou, podkladom na ktorom môže vyrásť domov.

Pre architektov.
Kvalita a rafinovanosť prevedenia rastie do výšok spolu s nákladmi. Okolo seba sledujeme preteky. Architektúra kopíruje technológie. Masívny, niekedy primitívny, často nepresný, ale trvanlivý detail je nahrádzaný jemnejším, presným, dokonalým, zložitým často neopraviteľným. Funkčnosť predbieha samoúčel. Máme pocit, že architektúra ako hľadanie rámcových odpovedí, zrkadlenie doby sa posúva k dizajnu a hľadaniu možností prevedenia. Byt G chce byť stavbou, architektúrou, nie dokonalým dizajnom.

Kde / Bratislava
Ako / Výnimočná adresa, preplávajúci byt, zrkadlo násobiace výhľad, biela a drevo.
Kedy / 2014-2015
Status / Realizácia
Foto / Katarína Príkopská, Maroš Fečík
Ocenenia / 2016 - Nominácia na Cenu za architektúru CE ZA AR 2017 v kategórii Interiér

TOITO_Gajova-23.jpg
g001.jpg
g002.jpg
g003.jpg
g004.jpg
u8647.jpg
g005.jpg
ggg2.jpg
ggg3.jpg
ggg1.jpg