Byt G

Byt S mal pôvodne trojtraktovú dispozíciu. Vstupná chodba, dve izby vľavo, dve vpravo. Podstrešný byt plný tmy, bez výhľadov, všetko v uzatvorených izbách. Zmena bola nevyhnutná.

Nová dispozícia má preplávajúcu dennú časť s komplikovanou pôdorysnou stopou. Vstup, hygiena, kuchyňa a pracovňa sú v strede, jedáleň a TV miestnosť po stranách. Radenie funkcií miestností tak vytvára živé centrum. Izby sú vyčlenené šatníkmi s nadsvetlíkmi. Tie násobia denné svetlo, no ponechávajú súkromie v spálňach.

Prevedenie je striedme. Odkryté konštrukcie, biely maloformátový obklad sú odkazom pôvodu bytu. Interiér chápeme ako základ pre zabývanie sa jeho majiteľom.


Kde / Bratislava
Ako / Výnimočná adresa, preplávajúci byt, zrkadlo násobiace výhľad, biela a drevo.
Kedy / 2014-2015
Status / Realizácia
Foto / Katarína Príkopská, Maroš Fečík

Ocenenia / 2016 - Nominácia na Cenu za architektúru CE ZA AR 2017 v kategórii Interiér

TOITO_Gajova-23.jpg
g001.jpg
g002.jpg
g003.jpg
g004.jpg
u8647.jpg
g005.jpg
ggg2.jpg
ggg3.jpg
ggg1.jpg