Multifunkčná hala

Multifunkčná hala

Základný objem výchádza z haly o rozmere 50x50m, kde sme adjustážou hmoty do potrebných výšok pre športové aktivity a vložením átria, získali zíkldaný objem. Vystuúujúce hmoty reflektujú potrebnú výšku priestoru v bazénovej hale a telocvični. Jadrom haly sa stáva kaviereň, ktorá zabezpečuje kontakt s ulicou a zároveň má vizuálne prepojenie s bazénom a telocvičňou- Malá telocvičňa a zázemie trénerov je riešené vloženým podlažím do objemu telocvične. Átrium zabezpečuje súkromie a výtvára komunikačný prvok medzi časťou wellness a bazéna. Materiálov báza je jednoduchá: železobetónový skelet, opláštenie fasády zo sendvičových panelov, výplň okien z hliníkových profilov, vnútro a interiér haly je riešený vložením murovaných, resp. drevených montovaných prvkov.

Kde / Bratislava a okolie
Ako / Multifunkčná športová hala, univerzálne použitie na rôzne orientované pozemky
Kedy / 2017
Status / Štúdia

mfh01.JPG
mfh02.JPG
axoska.jpg
002 exterier vstup.jpg
004 exterier aktivity.jpg
005 recepcia.jpg
007 bazen.jpg
008 gym.jpg