ŠtúdieToito Architekti

Dom R

ŠtúdieToito Architekti
Dom R

Pôvodná dispozícia je nepoužiteľná, podlažná plocha priveľká, spojenie s pozemkom žiadne. Obal ostáva bez zmeny, okenné otvory sa zväčšia. Vnútro zmizne aj so stropom, do čistého domu sa vložia dva objekty s potrebnou plochou. Zvyšok je vzduch.

Kde / Rišňovce pri Nitre
Ako / Rekonštrukcia pôvodného domu. Obal takmer bez zmeny, vnútro nič pôvodné.
Kedy / 2013-2014
Status / V realizácii

povod novz.jpg
f2776.jpg
f2786.jpg
kz3204.jpg
kz3172.jpg
u2853.jpg
u2764.jpg